Vad är PKD?

Polycystisk Njursjukdom är en progressiv (gradvis ökande) ärftlig sjukdom i njurarna, funnen i ca 37% av alla perserkatter. PKD karakteriseras av närvaron av flertalet cystor i varje njure.

PKD är en autosomal dominant sjukdom. Vilket innebär att katten behöver bara ärva en kopia av den muterade genen för att ha PKD.

Detta betyder också att om man avlar på en PKD fri katt med en heterozygot PKD drabbad katt, kommer detta att resultera i att ungefär 50% av avkomman ärver PKD mutationen.

Katter med mutationen kommer att utveckla PKD någon gång under dess livstid.

Feline polycystisk njursjukdom (PKD) har rapporterats sporadiskt i litteraturen sedan 1967, men egentliga studier av den här renala (njur) sjukdomen började inte förrän 1990. En affekterad sex år gammal perserhona remitterades till Ohio State Universitys undervisningssjukhus med förstorade njurar och symptom på njursvikt, som slutligen diagnostiserades som PKD. Avkomma till denna hona användes för att grunda en koloni och starta forskning av den här åkomman.

 Vad orsakar sjukdomen hos katter?

PKD är en sjukdom vars symptom ofta visar sig sent i livet, med förstorade njurar och njursvikt som uppträder i medeltal vid sju års ålder. Tillståndet är ärftligt och cystor finns från födseln men är mindre hos yngre djur. Storleken på cystorna kan variera från mindre än en mm till flera cm, där äldre djur har både större och flera cystor. Problem uppträder när dessa cystor börjar växa och successivt förstorar njuren - och i och med det minskar njurens förmåga att fungera normalt. Slutstadiet är njursvikt.

En del kliniska symptom är depression, avsaknad av eller minskad aptit, onormalt ökad törst och urinering samt viktminskning. Det är en markant skillnad i när och hur snabbt individuella katter "dukar under" för symptom, med den möjligheten att detta uppträder så sent i livet att katten kan dö av andra orsaker innan njurarna slutar att fungera. Dock är njursvikt ofrånkomlig om cystorna växer och orsakar problem.

År 2004 utvecklade Davis på "the University of California", DNA test för PKD.

DNA testet kan emellertid inte sia om ålder när det drabbar katten eller graden av sjukdomen.

Vilka katter ska testas mot PKD? 
 Följande raser rekommenderas (andra raser utvärderas för närvarande om de bör testas).

Perser

Exotics

Himalayans

Brittisk Korthår

Amerikansk Korthår

Scottish Folds

Ragdolls  

 Hur diagnostiseras PKD?

PKD diagnostiseras genom DNA test.

Ultraljudsundersökning är inte helt tillförlitligt. Ultraljudsundersökta katter bör även DNA testas.

Hur kan en uppfödare eliminera PKD från sin uppfödning?

Eftersom PKD är resultatet av en autosomal dominant gen, så är sjukdomen relativt lätt att upptäcka och eliminera. Alla avelsdjur bör genomgå DNA test.

Det snabbaste sättet att eliminera problemet är att kastrera PKD-positiva tilltänkta avelsdjur. En PKD-negativ katt är även genetiskt PKD-fri!

Om en speciell avelshane eller -hona är väldigt värdefull, så finns det ändå möjlighet att producera kattungar som är PKD-negativa! För att kunna åstadkomma detta måste den ena föräldern vara PKD-negativ och den PKD-positiva katten vara heterozygot i sitt anlag. (Läs mera om detta i artikeln "Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease in Persian Cats", av Dr David S. Biller, Dr Stephen P. DiBartola och Wilma J. Lagerwerf.  Den artikeln publicerades först i the Cat Fanciers' Magazine, Feb 1998, och finns även på  CFAs hemsida.)

Vad kan Du göra?

Du kan DNA testa alla dina avelskatter o bara avla på PKD fria katter

Ställen att DNA PKD testa på

https://www.vgl.ucdavis.edu/       USA

https://www.animalsdna.com   Australien

DNA testa era katter mot PKD.
Att göra det själv är enkelt o billigt. Ca 260 kr per katt ifrån de flesta ställen idag.

Men ställena o priserna ändras o uppdateras hela tiden. Så jag föreslår att var o en som ska testa sina katter, går in o tittar på aktuell information.

De flesta perser o exoticägare vet att man numera kan göra DNA test som, vad jag förstår, ska vara 100% säkert, jämfört med scanning med ultraljud.

Men alla kanske inte är informerade om detta, så därför ger jag denna information.

Hittills finns det, såvitt jag vet, följande ställen att skicka DNA testerna till:

https://www.vgl.ucdavis.edu/ som finns i USA

https://www.animalsdna.com  i Australien

Det är nog bara en tidsfråga innan fler ställen hänger på.

Min beskrivning nedan gäller för tester som skickas till Australien.

Kattungar kan testas från 8-10 veckors ålder. Kanske ännu tidigare enligt viss information, men då är testet, enligt vissa källor, inte lika tillförlitligt. 

Gör så här

* Skicka ett mail till det laboratorium som du har bestämt dig för och beställ svabbar (ser ut ungefär som långa skaft med en borste längst ut). Beräkna 2 svabbar/borstar per katt. Beställ lite extra ifall olyckan skulle vara framme o du tappar en svabb/borste. Beställningen görs på engelska o är du inte så bra på engelska så skriv bara

I order 10 svabs for DNA testing for  PKD on persians/exotics...o så bara ditt namn o adress...det duger gott (OBS att jag har skrivit 10 men antalet får du ju bestämma själv)
Laboratoriet tar inget betalt för att skicka detta till dig

* När du har bestämt dig för att testa katten/katterna, så får de inte ha ätit eller druckit på minst 15 minuter före testet tas. Min rekommendation är att ta bort mat- och vattenskålarna minst 15 minuter innan.

* Se till att du tar en katt i taget o gör färdigt ALLT innan du börjar med nästa katt, så att du inte förväxlar proverna

* Öppna förpackningen med svabben/borsten...se till att den inte vidrör NÅNTING

* Håll katten i ditt knä (är bra om man är 2 här) o öppna munnen på katten, för in svabben/borsten i kinden på katten snurra lite försiktigt. Ta sen ut den o låt den lufttorka genom att du viftar lite med den i luften, blå inte på den. Stoppa sen tillbaka den in i förpackningen som du tog den ur. Upprepa proceduren, men i andra kinden, med en ny svabb/borste. Alltså 2 svabbar/borstar per katt. Du kan lägga in svabbarna/borstarna i samma förpackning.

På denna förpackning ska du skriva (och detta har du gjort före proverna läggs in i kuvertet)

djurets namn o id/chip nummer om den har det

ras

kön

ägare

registeringsnummer

Det är lite olika vad som ska stå på förpackningarna från de olika ställena.

OBS..försegla inte dessa förpackningar

* Gör färdigt alla katter som ska testas på samma sätt

Sen så ska du fylla i den bifogade blanketten

Du ska fylla i ditt namn o adress, glöm ej vilket land du skickar från.

Ditt telefonnummer om det skulle vara nåt.

Din emailadress om du har någon.

Sen ska du fylla i kattens uppgifter igen o vilket test du ber dem utföra.

Sist så fyller du i betalningssätt. Du kan köpa en check på banken o skicka med, eller så betalar du via ditt VISA eller MASTERCARD. Då fyller du i informationen längst ner på blanketten, med namnet på ägaren till kortet, kortets nummer och när kortet går ut. Glömmer du att skriva när kortet går ut (expiredate) så kan de inte ta några pengar från ditt konto, och då får du heller inget besked om provsvaren.

När detta är klart så tar du helt enkelt de ifyllda o ICKEFÖRSEGLADE förpackningarna med svabbarna i, o lägger i ett vanligt kuvert. Glöm inte att lägga ner den ifyllda blanketten.

Sen skriver du bara adressen o skickar med vanlig post.

På utsidan på kuvertet ska du skriva " Attention Quarantine:Import Permit 200506412"

Detta ber de om när man skickar från annat land än Australien.

OBS detta gäller kanske bara om man använder sig av Gribbles. 
Många skickar i speciella kuvert och med speciell post, men vid en kontakt talade de om för mig, att de kuvert som är skickade som helt vanliga brev, kommer först fram verkar det som.

Svaret kommer att erhållas både per mail om du har uppgett det samt per vanlig post.

Med reservation för förändringar hos respektive laboratorium

Denna artikel gör inga anspråk på att vara vetenskaplig eller i övrigt det enda korrekta.

 

Annki, Medarbetare på perser ifokus 
www.annkriellas.se

Källa: perserifokus.se  www.perserifokus.se