Välkommen till S*Ma'Chillas Chinchillaperser

Vi föder upp Chinchilla & Shaded Silver Perser   

*** Kattungar väntas i november 2018 ***