Välkommen till S*Ma'Chillas Chinchillaperser  

Vi föder upp Chinchilla & Shaded Silver Perser
 
Kattungar väntas i början av november!