Välkommen till S*Ma'Chillas Chinchillaperser

Vi föder upp Chinchilla & Shaded Silver Perser

*** Kattungar väntas ***